Parafia MB Częstochowskiej w Szpakach
Miejsce kultu św. Józefa

DIECEZJA
SIEDLECKA

   
A A A
A A A A

26 maja 2022 r. Imieniny obchodzą: Filip, Paulina, Marianna

  Niech św. Józef błogosławi wszystkim wchodzącym na tą stronę...    
LITURGIA SŁOWACzytania:
(Dz 18,1-8); (Ps 98,1-4); Aklamacja (J 14, 18)
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

LINKI
Diecezja Siedlecka
Katolickie Radio Podlasie
EKAI
Episkopat
ECHO
Strona Episkopatu Polski
Lednica
Portal młodzieżowy "Tu jest bosko"
Strona dla najmłodszych
Nasz Dziennik
Dla Polski
Gmina Kornica Stara
 
Słuchaj na żywo KRP


        

 
MENU
Strona główna
Komunikaty
Ogłoszenia parafialne
Historia
Kontakt
 
ŚWIĘTY JÓZEF
Tekst nowenny
Napisali o nas
Wasze świadectwa ...
Nowenna w roku 2022
 
 


stronę odwiedziło już


osóbINTENCJE
DO ŚW. JÓZEFA

wpisz intencję

zobacz wszystkie intencję
 
Historia
 
 

 

Wybierz kategorie:

Ks. Jacek Nazaruk

(Lata 2011 - 2019)


Ksiądz Jacek Nazaruk (2011-2019)

25 sierpnia 2011r dekretem ks. biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego do parafii Szpaki zostaje skierowany ks. Jacek Nazaruk – dotychczasowy proboszcz parafii Paszenki.

 

Uroczystego wprowadzenia księdza dokonuje dziekan janowskiego dekanatu ks. Prałat Stanisław Grabowiecki. Przedstawiciele radośnie witają nowego księdza proboszcza, polecają Go Bożej Opaczności i opiece Świętego Józefa i Matki Bożej. Dzieje się to jednocześnie w dniu uroczystego odpustu ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej. Uroczystość, jak co roku, gromadzi parafian i wielu gości oraz księży.

A potem rozpoczyna się nowy rok szkolny, ksiądz Jacek pełni rolę katechety i ma możność kontaktu zarówno z gronem nauczycielskim, dziećmi i rodzicami. To, jak od wielu lat, wpływa na dobre współdziałanie szkoły, parafii a także rodziców w trudnym dziele wychowania młodego pokolenia.

Rozpoczyna się zwyczajna, mozolna praca duszpasterska. Ksiądz Jacek-człowiek energiczny przedsiębiorczy i  pełen zapału- ma świadomość, że parafianie oczekują decyzji w sprawie budowy czy rozbudowy budynku kościoła .Takie rozmowy toczą się w rodzinach, na spotkaniach. Zdania są podzielone. Zgodnie z zaleceniami Kurii w parafii działa Rada parafialna i do niej ksiądz proboszcz kieruje również pytania. Rada parafialna to Rada duszpasterska oraz Rada do spraw ekonomicznych. Na spotkaniach toczy się dyskusja na temat budowy ale także organizowania różnych uroczystości i działań w parafii. W czasie wizyty duszpasterskiej ksiądz proboszcz również porusza ten temat. W rezultacie zapada decyzja o rozbudowie kościoła. Opracowywany jest projekt rozbudowy.

Ale zanim podjęty zostanie ten trud ksiądz Jacek buduje z zapałem duchową świątynię z członków społeczności parafialnej. Kontynuując dzieła poprzedników dba o właściwe świętowanie uroczystości religijnych i świąt narodowych, modlitwę różańcową, rocznice śmierci księży, którzy pracowali poprzednio w parafii , Roraty i święta Bożego Narodzenia, Wielkanocy.

Od początku nawiązuje dobre kontakty z Samorządem Gminy i Wójtem gminy Stara Kornica. Zostaje zaproszony do pracy w Gminnej Komisji Antyalkoholowej działającej przy GOPS- w Starej Kornicy. Poznając możliwości środowiska lokalnego mobilizuje panie do reaktywowania zespołu „Marysieńki”, który szerzy kulturę ludową i swoimi występami uświetnia różne uroczystości.

Do pracy w parafii zaprasza Ks. Piotra Pielaka – wykładowcę Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach i pracownika Kurii. Bardzo dba o właściwą oprawę nowenny do świętego Józefa.  Dzięki współpracy z Katolickim Radiem Podlasia i Echu katolickiemu promuje kult świętego. Nowenna gromadzi rzesze czcicieli, a jeszcze więcej gromadzi się przy radioodbiornikach. Nowenna dociera do odbiorców za pomocą łączy internetowych w różnych zakątkach naszego kraju. Co miesiąc ( 19 każdego miesiąca) w sposób bezpośredni modlitwa różańcowa z kościoła w Szpakach dociera poprzez Katolickie Radio Podlasia do wszystkich odbiorców.

Jednocześnie trwają prace nad opracowaniem projektu rozbudowy. W lutym 2013 roku powstaje wstępna koncepcja architektoniczna, która obejmuje: rozebranie dobudówki i wybudowanie w tym miejscu transeptu ze skrzydłami oraz prezbiterium z pomocniczym pomieszczeniem oraz wieżyczki na skrzyżowaniu nawy i transeptu.

Rozbudowa ma być wykonana z cegły, którą zgromadzono jeszcze za czasów księdza Sylwestra i następnie całość budynku ma być pokryta drewnianym szalunkiem.

Rada parafialna ustala, że na ten cel będą gromadzone środki z dobrowolnych zbiórek. Zbieraniem comiesięcznym na wyznaczonych odcinkach wioski początkowo zajmują się radni a następnie kolejni mieszkańcy. Okazuje się, że co miesiąc wpływa do kasy parafialnej około 6,5 tysiąca zł. Do tego przybywający do parafii byli parafianie i goście przynoszą również wpłaty.

W diecezji też zachodzą zmiany. W styczniu 2013r biskupem pomocniczym zostaje ks. Piotr Sawczuk, Ks. biskup Tomasik odchodzi do pracy w diecezji radomskiej. A w Rzymie 28 lutego 2013roku odchodzi na emeryturę papież Benedykt XVI- i konklawe wybiera papieża Franciszka. Uroczysta inauguracja pontyfikatu odbywa się 19 marca 2013roku.

W czasie konklawe poprzedzającego wybór trwa nowenna do świętego Józefa i wszyscy modlą się do Ducha Świętego o dobry wybór papieża.

Praca duszpasterska w tym czasie to miedzy innymi spotkania w ramach katechez chrzcielnych a następnie spotkań biblijnych i prac zespołu synodalnego. W kawiarence przy plebanii odbywają się spotkania różańcowe dzieci i próby zespołu „ Marysieńki”. Powstaje Koło Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie.

W marcu 2014 r –tuż po zakończonej nowennie do Św. Józefa ruszają prace rozbiórkowe. Kościół skrócił się niesamowicie, ołtarz bliżej ludzi i tak rozpoczynają się święta Wielkanocy. Ale to nikomu nie przeszkadzało, nawet wtedy, gdy sypał się piasek do środka świątyni. Parafia żyła nadzieją, że wkrótce będzie lepiej. Ksiądz proboszcz całą swą energię oddał dziełu rozbudowy. Dzieło rozbudowy zostaje otoczone modlitwa wspólnotową. Każdego dnia miesiąca ktoś inny pełni modlitewny dyżur, by prace przebiegały bezpiecznie. 

W kwietniu 2014r dotychczasowy biskup Zbigniew Kiernikowski zostaje skierowany do pracy w diecezji legnickiej a do Siedlec przychodzi biskup z diecezji kieleckiej Kazimierz Gurda.

24 czerwca 2015r w parafii odbywa się wizytacja kanoniczna biskupa Kazimierza Gurdy. Ksiądz biskup odprawił uroczysta mszę świętą. Po Eucharystii wierni wraz z ks. Biskupem udali się na cmentarz parafialny i modlili się przy grobie spoczywających tam kapłanów: księdza Karola Harazina i ks. Sylwestra Ługowskiego polecając Bożemu Miłosierdziu wszystkich zmarłych. Następnie ks. Biskup odwiedził Szkołę Podstawową w Starych Szpakach, gdzie spotkał się z dziećmi i gronem nauczycielskim. Następnie w świetlicy wiejskiej spotkał się z Kołem Gospodyń Wiejskich oraz strażakami i przedstawicielami samorządu wiejskiego.

Potem dostojny gość spotkał się w kawiarence przy plebanii z Radą Parafialną i Zespołem Synodalnym. Wizytację zakończyło spotkanie z kapłanami dekanatu janowskiego.

Cały czas trwają prace rozbudowy świątyni i cieszy parafian każdy etap budowy.

W marcu 2016 r podczas nowenny parafianie dziękują Bogu za bezpieczne dokończenie rozbudowy i połączenie obu części budynku i dziękują też świętemu Józefowi za opiekę. Cała rozbudowa trwała dwa lata. Dalsze etapy prac miały zostać rozłożone w czasie. A 10 lipca 2016r odbywa się Festyn Rodzinny, w czasie którego bawią się wszyscy ciesząc się zakończonym etapem budowy.

 

W czerwcu 2017r uroczyście parafia świętuje 25-lecie kapłaństwa księdza proboszcza.

19 marca 2018r uroczystościom odpustowym ku czci Św. Józefa przewodniczył ks. biskup Piotr Sawczuk.

Na spotkaniu radni parafialni uchwalają, że należy pokryć nową blachą cały budynek i dalszej kolejności powoli realizować kolejne prace. I oto nadarzyła się okazja pozyskania funduszy z Urzędu Marszałkowskiego jako renowacji zabytku. Opracowano i złożono wniosek, w co zaangażował się Urząd Gminy wraz z Panem Wójtem Kazimierzem Hawrylukiem. Trochę to trwało i dopiero w drugim rozdaniu otrzymała parafia w kwietniu 2018r radosną wiadomość o pozytywnej opinii wniosku. Na renowację Kościoła w Szpakach przyznano środki około: 633834zł 84gr.

W ramach prac wykonane zostanie: termomodernizacja, opracowanie projektu, renowacja posadzki, budowa schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych, wykonanie instalacji ppoż, instalacji antywłamaniowej, uzupełnienie ogrodzenia, wykonanie chodnika wokół kościoła.. Wkład własny parafii to 158458zł71gr.

Z zaoszczędzonych i zgromadzonych funduszy udało się jeszcze założyć ogrzewanie kościoła, odremontować ławki i konfesjonał oraz dokupić nowe ławki.

Darczyńcy podarowali obrazy Św. Jana Pawła II i Jezusa Miłosiernego. Zakupiono nowe oświetlenie, odnowiono stare żyrandole.. Dokonano odnowienia obrazów Matki Bożej i” Jezusa z otwartym sercem”.

Prace według projektu trwają do marca 2019 r.

W czasie swojej posługi ks. Jacek organizuje liczne pielgrzymki: coroczną pieszą pielgrzymkę do Leśnej Podlaskiej, pielgrzymki rowerowe do Pratulina, pielgrzymki autokarowe: do Kalisza i Lichenia, do Sokółki i Świętej Wody, do Gietrzwałdu, do Wilna, samolotowa z gronem nauczycielskim do Rzymu.

W marcu 2019r nowenna bardzo uroczysta, w radosnej atmosferze, o którą zawsze dbał ksiądz Jacek Nazaruk zgromadziła niesamowite rzesze pielgrzymów. Mszy świętej odpustowej przewodniczy ks. biskup Kazimierz Gurda. Zgodnie z prośbami pielgrzymów nabożeństwo transmitowane przez Katolickie Radio Podlasie odbywa się w godzinach wieczornych, aby umożliwić udział w nim wszystkich czcicieli św. Józefa.

Następnym przedsięwzięciem miało być świętowanie 50-lecia powstania parafii w lipcu.

Niestety, 1 lipca ksiądz proboszcz przeszedł do pracy w parafii Mokobody. W niedzielę 30 czerwca pożegnaliśmy księdza proboszcza polecając Go Bożej opiece, dziękują jednocześnie za dar posługiwania w naszej wspólnocie parafialnej.

Od 1 lipca 2019r proboszczem parafii Szpaki został mianowany Ks. Sławomir Harasimiuk – dotychczasowy proboszcz parafii Neple.
< powrót


 

 
     

Parafia MB Częstochowskiej w Szpakach

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR