Parafia MB Częstochowskiej w Szpakach
Miejsce kultu św. Józefa

DIECEZJA
SIEDLECKA

   
A A A
A A A A

22 stycznia 2022 r. Imieniny obchodzą: Anastazy, Wincenty, Wiktor

  Niech św. Józef błogosławi wszystkim wchodzącym na tą stronę...    
LITURGIA SŁOWACzytania:
(2 Sm 1, 1-4. 11-12. 19. 23-27); (Ps 80 (79), 2 i 3b. 5-7); Aklamacja (Dz 16, 14b)
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

LINKI
Diecezja Siedlecka
Katolickie Radio Podlasie
EKAI
Episkopat
ECHO
Strona Episkopatu Polski
Lednica
Portal młodzieżowy "Tu jest bosko"
Strona dla najmłodszych
Nasz Dziennik
Dla Polski
Gmina Kornica Stara
 
Słuchaj na żywo KRP


        

 
MENU
Strona główna
Komunikaty
Ogłoszenia parafialne
Historia
Kontakt
 
ŚWIĘTY JÓZEF
Tekst nowenny
Napisali o nas
Wasze świadectwa ...
Nowenna w roku 2021
 
 


stronę odwiedziło już


osóbINTENCJE
DO ŚW. JÓZEFA

wpisz intencję

zobacz wszystkie intencję
 
Tekst nowenny
 
 

 

NABOŻEŃSTWO DO ŚW. JÓZEFA

Nowenna do św. Józefa przed Uroczystością 19 marca

1. Modlitwa wstępna

a. Duchu Święty Boże, ofiaruję Ci tę nowennę na cześć i chwałę Twoją, na podziękowanie za wszystkie dary i łaski przez przyczynę św. Józefa, Naszego Patrona i Opiekuna otrzymane. Proszę pokornie, abym i teraz otrzymał tę łaskę, o którą pokornie proszę w tej nowennie - jeżeli to zgodne jest z wolą Twoją i zbawieniem mej duszy. Amen.

b. Bądź pozdrowiony św. Józefie laskami Bożymi napełniony - Pan z Tobą, błogosławiony jesteś między sługami Bożymi i błogosławiony Syn Twój mniemany -Jezus. Święty Józefie, Ojcze i Opiekunie Wcielonego Boga, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.

2. Modlitwy w kolejne dni nowenny

Dzień pierwszy
Święty Józefie, obrońco Rodziny! Twej opiece została powierzona cała rodzina dzieci Bożych, którą jest Kościół. Broń nas od wszelkich zagrożeń i przyjdź nam z pomocą w nieustannym procesie odnawiania się, doskonalenia i wzrostu. Uproś nam głęboką miłość, niewzruszoną wiarę, wytrwałość i posłuszeństwo naszej Matce, Kościołowi świętemu. Amen.

Dzień drugi
Święty Józefie, Opiekunie Kościoła Świętego, stajemy dziś przed Tobą z usilną prośbą: rozciągnij nad nami - jak ojciec nad dziećmi - swą opiekę. Ochraniaj nas z taką samą troskliwością, z jaką ochraniałeś swego przybranego Syna. Pełni nadziei prosimy o pomoc we wszystkich przeciwnościach i niepowodzeniach. Amen.

Dzień trzeci
Święty Józefie! Jako Opiekun i żywiciel Syna Bożego, utrzymywałeś z Nim na co dzień ścisłą więź - uproś także nam tę łaskę, abyśmy zawsze trwali w serdecznej więzi z Chrystusem. Pragniemy stać się mężami modlitwy, którzy coraz doskonalej należą do Zbawiciela świata i stara¬ją się wypełnić w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym wszystkie Jego nakazy i życzenia. Amen.

Dzień czwarty
Święty Józefie, wzorze pracujących! Własnymi rękami, w trudzie i znoju, zarabiałeś na chleb dla powierzonego przez Boga Twej opiece Jezusa i Jego Matki. Natchnij nas duchem wytrwałej pracy, abyśmy powierzone sobie zadania spełniali gorliwie, sumiennie i radośnie. Polecamy ci także ludzi pracujących na całym świecie, aby mając Twój przykład przed oczyma, zmierzali ku wartościom prawdziwym i nieprzemijającym. Amen.

Dzień piąty
Święty Józefie, Oblubieńcze Najświętszej Dziewicy! Tobie Bóg powierzył opiekę nad Jej Niepokalaną Osobą. Tobie też pozwolił poznać tajemnicę Jej dziewiczego poczęcia. Polecamy się Twemu wstawiennictwu i modlitwie o dogłębne rozumienie daru czystości i dostrzeżenia jego znaczenia w budowaniu Królestwa Bożego. Gorąco prosimy Cię o pomoc w staraniach o zachowanie tego daru. Niech nasze serca, ogarnięte miłością ku Bogu i ku ludziom, nie stygną wśród naporu codziennych przeciwności. Amen.

Dzień szósty
Święty Józefie, przykładzie życia ubogiego! Ubóstwo towarzyszyło Ci stale, a Ty je przyjąłeś jako dar z ręki Boga. Uproś nam tę łaskę, abyśmy doceniali wartości, które tkwią w wezwaniu Chrystusa: „Sprzedaj wszystko co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i chodź za mną", i abyśmy to wezwanie gorliwie wypełniali w naszym życiu indywidualnym i rodzinnym. Amen.

Dzień siódmy
Święty Józefie, wzorze posłuszeństwa w wypełnianiu nakazów Boga! Wesprzyj swym wstawiennictwem nasze modlitwy o poznanie woli Boga i o zdolność jej wypełniania. Pragniemy najpierw odczytać ją wiernie w Ewangelii, w natchnieniach Ducha Świętego i tak współdziałać z Chrystusem w dziele zbawiania świata. Pragniemy również w posłuszeństwie doświadczać wolności dzieci Bożych. Amen.

Dzień ósmy
Święty Józefie, podporo rodzin! Prosimy Cię o pomoc. Podobnie jak w domu na-zaretańskim, niech i w naszych rodzinach zapanuje dtich miłości. Niech każdy z nas obdarza innych zaufaniem, poszanowaniem, życzliwością i ofiarną troską - aby w ten sposób powstała jedność i harmonia w naszych rodzinach. Niech to będzie świadectwem miłości, której Bóg od nas żąda. Amen.

Dzień dziewiąty
Święty Józefie, pociecho cierpiących i umierających! Otrzymałeś dar przebywania na ziemi aż do końca swoich dni w towarzystwie Jezusa i Jego Matki. Prosimy Cię, niech Twoje wstawiennictwo wyjedna każdemu z nas łaskę dobrej śmierci. W ciągu życia ziemskiego bądź dla nas wzorem i pomocą, abyśmy ze świadomością dobrze wypełnionego powołania, z czystym sercem i z radością, szli w godzinę śmierci na spotkanie z Ojcem. Amen.

3. Ofiarowanie serc swoich św. Józefowi

Najmilszy Sercu Bożemu Józefie św., Ty, któryś najdoskonalszą z siebie złożył ofiarę Bogu i najgoręcej pragniesz pozyskać Chrystusowi serca wszystkich ludzi - oto do Twoich stóp w najgłębszej pokorze przynosimy biedne i nędzne serca nasze i składamy je w Twoje błogosławione ręce w których to Serce Dzieciątka Jezus biło tak miłośnie.

0 święty Józefie, Ojcze nasz najukochańszy, weźże te biedne serca nasze i uproś im doskonałe z grzechów oczyszczenie, oderwanie od marności tego świata, spraw, aby ogień miłości Bożej rozpalił serca nasze, aby je zmiękczył i przemienił, ukształtuj je na wzór Twego serca i złóż je na ofiarę Zbawicielowi najmilszemu i Jego Prze czystej Matce, aby stały się wyłączną Ich własnością i aby kiedyś w niebie kochały i wielbiły Jezusa i Jego Niepokalaną Matkę i z Tobą o Józefie św. Przebłogosławiony chwaliły Boga w Trójcy Świętej Jedynego na wieki wieków. Amen.

Litania do św. Józefa
(śpiewana w Szpakach)
Kyrie, elejson.
Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże,
zmiłuj się nad nami.
Święty Józefie, wsławiony potomku Dawida, módl się za nami
Święty Józefie, ozdobo Patriarchów,
Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy,
Święty Józefie, przeczysty Stróżu Najśw. Dziewicy, Święty Józefie, Żywicielu Syna Bożego,
Święty Józefie, troskliwy obrońco Chrystusa,
Święty Józefie, Głowo Najśw. Rodziny,
Święty Józefie, Mężu sprawiedliwy,
Święty Józefie, wzorze czystości,
Święty Józefie, Mężu wielkiej roztropności,
Święty Józefie, Mężu nieustraszony,
Święty Józefie, woli Bożej poddany,
Święty Józefie, wierny Sługo Boży,
Święty Józefie, przykładzie cierpliwości,
Święty Józefie, miłośniku ubóstwa,
Święty Józefie, wzorze ciężko pracujących,
Święty Józefie, chlubo życia domowego,
Święty Józefie, Opiekunie dziewic,
Święty Józefie, umocnienie rodzin,
Święty Józefie, pociecho w niedoli,
Święty Józefie, Nadziejo niemocą złożonych,
Święty Józefie, Patronie umierających,
Święty Józefie, postrachu duchów ciemności,
Święty Józefie, Opiekunie Kościoła świętego, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami, Panie.

P. Postanowił go Panem domu swego.
W. I książęciem wszelkiej posiadłości swojej.

Módlmy się:
Boże, któryś w niewysłowionej dobroci raczył wybrać św. Józefa na Oblubieńca Najśw. Rodzicielki Swojej, spraw, prosimy, abyśmy zasłużyli na orędownictwo Tego, którego jako Opiekuna czcimy na ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

4. Prośby do św. Józefa

P. Św. Józefie
W. Uproś nam u Boga
Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi, a mój najlepszy Opiekunie, Józefie święty, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek wzywający Twej opieki, Twej pomocy błagający, pozostał bez Twojej pomocy. Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie i z całą ducha gorącością Tobie się polecam! Nie odrzucaj modlitwy mojej, o przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją łaskawie przyjąć i wysłuchać. Amen. 
O Józefie ratuj nas, w życiu, śmierci w każdy czas.

 

 
     

Parafia MB Częstochowskiej w Szpakach

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR